Ekokardiyografi Nedir?
   

Ekokardiyografi kısa ve yaygın ismiyle EKO, kalbin ultrasonudur. Bilindiği gibi ultrasonda yani eko işleminde radyasyon yoktur, yalnızca ses enerjisi kullanılır. Tabi bu ses enerjisi kulağın duyma seviyesinden farklıdır, bu nedenle işlem yapılırken kulağı rahatsız eden bir ses duyulmaz. 

Eko Kimlere Yapılabilir, Kimlere Yapılamaz?
Eko radyasyon yaymaz, bu nedenle her yaşta hastaya ve gebelere rahatça uygulanabilir. Eko yapılması için hastanın hastaneye gitmeye ihtiyacı yoktur. Ofis, muayenehane, poliklinik gibi ortamlarda da eko yapılabilir.

Eko Nasıl Yapılır?
Hasta veya eko yapılacak kişi belinden üzerindeki giysileri çıkarır. Önce sırt üstü sedyeye yatar. Doktor eko cihazını hastanın yanına getirir. Eko cihazındaki prob denen, hastaya dokunan cihazın üzerine jel sürer. Bu jel, prob ile cilt arasındaki iletişimi artırdığından görüntü çok daha güzel ortaya çıkar. Hasta daha sonra doktorun isteğine göre sola dönerek yatar ve bu sırada doktor prob ile hastanın kalbinin görüntüsünü eko cihazındaki monitörden takip eder.

Eko Ne Zaman Yapılır?
1-Kalp muayenesi sonrasında duyulan anormal bir kalp sesinin nedeninin tespitinde
2-Göğüs ağrısının ayırıcı tanısında
3-Kalp kapaklarının düzenli aralıklarla değerlendirilmesinde
4-Kalp kaynaklı olduğu düşünülen nefes darlığı ve öksürük durumlarında
5-Her 2 bacak ve ayak bileklerinde şişlik varsa
6-Birden fazla yastıkla yatma, sırtüstü yatınca nefes alma güçlüğü gibi belirtiler varsa
7-Az bir yürüyüş veya hareket sonrasında nefes nefese kalma şikayeti varsa
8-Yatınca, boyun damarlarında belirginleşme varsa
9-Kalp krizi sonrası dönemde
10-Bayılma ve baş dönmesi şikayeti varsa
11-İnme sonrasında felce neden olabilecek nedenleri araştırmak için EKO yapılabilir

Ekokardiyografi kimlere, hangi hastalıklar için yapılır?
1-Kalp yetmezliği
2-Kalbe kan getiren ve kalpten kan götüren damarların kapakçıklarında yetmezlik ve darlık: Aort yetmezliği, Aort darlığı, mitral yetmezlik, mitral darlık
3-Ritim bozuklukları: Atriyal fibrilasyon vb.
4-Kalp kasını etkileyebilecek hastalıklar: Kalp krizi, kardiyomiyopati, miyokardit
5-Doğuştan olan kalp rahatsızlıkları: ASD (Atriyal septal defekt), VSD (Ventriküler septal defekt)
6-Kalbi saran kalp zarı hastalıkları: Perikardit
7-Enfektif Endokardit: Enfeksiyonların kalpte oluşturduğu etkileri belirlemek için
8-Göğüs travmaları: Göğüs bölgesine denk gelen bir travma sonrasında kalpte olabilecek sorunları incelemek amaçlı
9-Kalp tümörleri
10-Pulmoner emboli: Akciğer pıhtısı sonrasında pıhtının ciddiyetini, kalbe olan etkisini ve tedavi şeklini belirlemek için
11-İnme: İnmeye kalp ritim bozukluğu, pıhtı ve kalp tümörü gibi durumlar sebep olabilir.
12-Hipertansiyon

Transözefageal ekokardiyografi (TEE)

Yaygın olarak kullanılan transtorasik ekokardiyografi yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Yarı girişimsel bir işlemdir. İnceleme sırasında araya akciğer ve kemik dokusu girmeden yemek borusuna yakın olan arka kalp yapılarını değerlendirmede daha iyi bir görüntü sağlar.

Transözefageal ekokardiyografi yöntemi şu durumlarda uygulanır.
1-Kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması
2-Yapay-protez kapak işlevlerinin değerlendirilmesi
3-Ana atardamar-aort yırtılmalarının aranması
4-Kalp deliklerinin incelenmesi
5-Kalp kapak yetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesi