B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  S.A. Kocaman, A. Canga, M. Cetin, T. Erdogan, M.E. Durakoglugil, M.E. Cicek, Y. Ugurlu, O. Satiroglu Relationship between increased epicardial adipose tissue and ascending aortic dilatation. ESC[2012][P663]

  1. .ESC[2012][P922]

B3.  S.A. Kocaman, M. Cetin, T. Erdogan, Y. Cicek, M.E. Durakoglugil, S. Bozok, A. Canga, A. Temiz, O.Satiroglu.; Fragmented QRS predicts postoperative atrial fibrillation (AF) in patients undergoing isolated coronary artery bypass graft surgery with no history of AF. ESC [2012][P2343]

B4. T. Erdogan, S.A. Kocaman, M. Cetin, A. Kirbas, M.E. Durakoglugil, A. Canga, A. Yilmaz, Y.Cicek, S.Dogan, M. Bostan. ;Increased YKL-40 levels in patients with isolated coronary artery ectasia. ESC [2012][P4474]

B5. T. Erdogan, Y. Cicek, M.E. Durakoglugil, M. Cetin, A. Temiz, Y. Ugurlu, A. Canga.;Non-dipping pattern in untreated hypertensive patients is related to increased pulse wave velocity independent of raised nocturnal blood pressure. ESC [2012][P5018]

B6.  S.A. Kocaman, M. Cetin, T. Kiris, T. Erdogan, A. Canga, M.E. Durakoglugil, O. Satiroglu, A. Sahinarslan, Y. Cicek, M. Bostan.; The importance of fragmented QRS complexes in prediction of myocardial infarction and reperfusion parameters in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention . ESC  [2012][P2442]

B7.  S.A. Kocaman, A. Canga, M. Cetin, M.E. Durakoglugil, T. Erdogan, Y. Cicek, M. Bostan. ;Relationship between leukocyte and subtype counts, low-grade inflammation and slow coronary flow phenomenon in patients with angiographically normal coronary arteries

.  (Sözlü) ESC [2012][271]

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Goksel Cağırcı,  Aytun Canga,  Ozlem Karakurt,  Serkan Cay,  Nuray Yazıhan,  Harun Kılıc,  Serkan Topaloğlu,  Dursun Aras,  Ahmet Duran Demir,  Ramazan Akdemir. Correlation between calcified aortic stenosis and plasma asymmetric dimethylarginine level. [P-103] Türk Kardiyol Dern Arş 2009, Suppl 5

E2.  Çagırcı G, Canga A, Karakurt Ö, Çay S, Yazıhan N, Aydın C, YeĢilay AB, Doğan M, Topaloğlu S, Aras D, Demir AD, Akdemir R,”Angiografik olarak normal koroner arterleri olan mitral anüler kalsifikasyonlu hastalarda paroksonaz-1 aktivitesinin değerlendirilmesi, XXIV Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitabı, [P-151] , 2008

E3.  Göksel Çağırcı, Özlem Karakurt, Aytun Canga, Serkan Çay, Cengiz Aydın, Nuray Yazıhan, Sadık Açıkel, Harun Kılıç, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Ahmet Duran Demir, Ramazan Akdemir. Association between paraoxonase-1 activity and severity of calcific aortic stenosis. [P-148] Türk Kardiyol Dern Arş 2008, Suppl 2

E4.  Goksel Cağırcı, Zafer Buyukterzi, Ozlem Karakurt, Serkan Cay,   Nuray Yazıhan, Aytun Canga, Harun Kılıc, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Ramazan Akdemir. Association between plasma asymmetrical dimethylarginine activity and saphenous vein graft occlusion in patients with coronary bypass. [Sözlü-090] Türk Kardiyol Dern Arş 2009, Suppl 5

E5.  Turan Erdoğan, Mustafa Çetin, Sinan Altan Kocaman, Aytun Çanga, Yüksel Çiçek, Şahin Bozok, Kemal Uzun, Ömer Satıroğlu, Zakir Karadağ, Sıtkı Doğan, Mehmet Bostan. Koroner arter baypas greftleme (KABG) cerrahisi geçiren hastalarda fragmante QRS (fQRS) kompleks ile kötü prognoz belirteçleri ve hastane içi önemli olumsuz kardiyovasküler olaylarla ilişkisi. [Sözlü-079]. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:69-97

E6.  Sinan Altan Kocaman, Mustafa Çetin, Tuncay Kırış, Turan Erdoğan, Aytun Çanga, Asife Şahinarslan, Ömer Şatıroğlu, Ahmet Temiz, Mehmet Bostan, Yüksel Çiçek, Sıtkı Doğan, İsmail Şahin, Engin Bozkurt. Birincil perkütan girişim geçiren hastalarda ST-yükselmeli miyokart enfarktüsünde (STEMI) fragmente QRS (fQRS), ve fQRS’nin enfarkt ve miyokart perfüzyon parametreleriyle ilişkisi. [Sözlü-089]. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:69-97

E7.  Mustafa Çetin, Sinan Altan Kocaman, Ahmet Temiz, Ömer Şatıroğlu, Turan Erdoğan, Aytun Çanga, Özgür Akgül, Mehmet Bostan, Tuncay Kırış, Yüksel Çiçek, Elif Ergül, Barış Yaylak, Engin Bozkurt. Akut koroner sendromlarda fragmante QRS ve kötü prognostik faktörlerle ilişkisi. [Sözlü-140]. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:98-145

E8.  Yüksel Çiçek, Turan Erdoğan, Ömer Şatıroğlu, Mehmet Bostan, Adnan Yılmaz, Hüseyin Avni Uydu, Ahmet Temiz, Mustafa Çetin, Aytun Çanga, Sinan Altan Kocaman. İzole koroner arter ektazisi olan hastalarda artmış plazminojen aktivatör inhibitör 1 düzeyi. [Sözlü-148]. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:98-145

E9.  Mustafa Çetin, Sinan Altan Kocaman, Yüksel Çiçek, Aytun Çanga, Turan Erdoğan, Ömer Şatıroğlu, Mehmet Bostan, Özgür Akgül, Tuncay Kırış, Ahmet Temiz, Elif Ergül, Yavuz Uğurlu, Barış Yaylak. Fragmante QRS (fQRS) kompleksi ile düşük derecede enflamasyon, abdominal obezite, uzamış QRS süresi, sol ventrikül sistolik işlev bozukluğundan bağımsız koroner aterosklerotik yük arasındaki ilişki. [Sözlü-165]. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:98-145

E10.  Aytun Çanga, Sinan Altan Kocaman, Gökhan Keskin, Mustafa Çetin, Mustafa Çetin, Yüksel Çiçek, Mehmet Bostan. Lökosit ve alttiplerinin sayısıyla yavaş koroner akım fenomeninin ilişkisi. [P-114]. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:200-226

E11.  Turan Erdoğan, Ömer Şatıroğlu, Sinan Altan Kocaman, Mustafa Çetin, Aytun Çanga, Yüksel Çiçek, Ahmet Temiz, Zakir Karadağ, Yavuz Uğurlu, Emre Durakoğlugil, Mehmet Bostan. Kronik total oklüzyon hastalarında fragmente QRS kompleks ile yetersiz koroner kollaterallerin ilişkisi. [P-139]. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:200-226

E12.  Turan Erdoğan, Yüksel Çiçek, Sinan Altan Kocaman, Aytun Çanga, Mustafa Çetin, Ömer Şatıroğlu, Ahmet Temiz, Elif Ergül, İsmail Şahin, Mehmet Bostan. Kronik total koroner oklüzyonu (KTO) olan hastalarda artmış serum bilirübin düzeyi iyi bir kollateral gelişimiyle ilişkilidir. [P-158]. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:227-252

E13.  Turan Erdoğan, Mustafa Çetin, Sinan Altan Kocaman, Yüksel Çiçek, Aytun Çanga, Ahmet Temiz, Zakir Karadağ, Sıtkı Doğan, İsmail Şahin, Emre Durakoğlugil, Ömer Şatıroglu,Mehmet Bostan. Genç ve orta yaşlı erkeklerde kardiyovasküler risk faktörlerinin vaktinden önce saç ağarması üzerine etkisi ve karotis intima-media kalınlığıyla ilişkisi. [P-169]. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:227-252

E14.  Mustafa Çetin, Sinan Altan Kocaman, Aytun Çanga, Yüksel Çiçek, Turan Erdoğan, Ömer Şatıroğlu, Mehmet Bostan, Özgür Akgül, Tuncay Kırış, Ahmet Temiz, Engin Bozkurt. Stabil anjina pektoris hastalarında kırmızı kan hücrelerinin dağılım genişliği ve koroner aterosklerotik yük ile ilişkisi. [P-177]. Türk Kardiyol Dern Arş 2011; 39:227-252

E15.  Çanga A, Durakoglugil ME, Çetin M,  Kocaman SA, Erdoğan T.; Elevated serum Osteoprotegerin levels predict in-hospital MACE in patients with STEMI.  9th İnt.Congr. Update Cardiology and cardiovascular Surgery .163S1 (2013) S1-S79  Op-048

E16.  Durakoğlugil ME, Kocaman SA, Çetin M, Kırbaş A, Çanga A, Erdoğan T, Çiçek Y. ;Increased circulating soluble CD40 levels in patients with slow coronary flow phenomenon.  9th İnt.Congr. Update Cardiology and cardiovascular Surgery .163S1 (2013) S1-S79  Op-062

E17.  Cicek Y, Durakoglugil ME, Erdogan T, Yilmaz A, Uydu HA, Saglam H, Cetin M, Satiroglu O, Bostan M, Canga A, Temiz A. Increased plasminogen activator inhibitor-1 levels in patients with isolated coronary artery ectasia.  9th İnt.Congr. Update Cardiology and cardiovascular Surgery .163S1 (2013) S1-S79  Op-068

E18.  Kocaman SA, Erdoğan T,, Çetin M, Durakoğlugil ME, Uğurlu Y, Şahin İ, Çanga A; The premature hair whitening is an independent predictor of carotid intima-media thickness in young and middle-aged men. 9th İnt.Congr. Update Cardiology and cardiovascular Surgery .163S1 (2013) S1-S79  Op-098

E19.  Durakoğlugil ME, Çiçek Y, Kocaman SA, Balık SB, Kırbaş S, Çetin M, Eroğan T, Çanga A.; İncreased pulse wave velocity and carotid intima-media thickness in patients with carpal tunnel syndrome.   9th İnt.Congr. Update Cardiology and cardiovascular Surgery .163S1 (2013)

E20.  Çiçek Y, Durakoglugil ME, Kocaman SA, Erdoğan T, Çetin M, Çanga A.;Increased pulse wave velocity in patients with panic disorder: Independent vascular influence of panic disorder on arterial stiffness.    9th İnt.Congr. Update Cardiology and cardiovascular Surgery .163S1 (2013)

E21.  Erdoğan T , Çetin M, Kocaman SA, Durakoğlugil ME, Ergül E, Uğurlu Y, Çanga A; Epicardial adipose tissue is independently associated with increased left ventricular mass in untreated hypertensive patients: An observational study.   9th İnt.Congr. Update Cardiology and cardiovascular Surgery .163S1 (2013) S1-S79  Pp-109

E22.  Aytun Çanga, Özcan Özdemir, Murtaza Emre Durakoğlugil, Sinan Altan Kocaman, Mustafa Çetin.:  Previously dislodged sirolimus-eluting stent in the circumflex artery presenting as an acute myocardial infarction: Successful retrieval using a loop snare. 2013 TKD Girişimsel kardiyoloji kongresi sözlü bildiri

E23.  Özcan Özdemir, Aytun Çanga.; successful management of acute renal artery thromboembolism by percutaneous transluminal angioplasty combined with tirofiban and heparin infusions. 2013 TKD Girişimsel kardiyoloji kongresi e-bildiri